Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 2

Izbirni predmeti

Osnovna šola izvaja poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda tudi pouk iz izbirnih predmetov. Število skupin izbirnih predmetov je omejeno glede na število učencev in oddelkov zadnjega triletja. 

Šola ponudi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenci 6., 7. in 8. razreda si predmete za naslednje šolsko leto izberejo v  aprilu.

Učenci, ki v 7., 8. ali 9. razredu obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Predlog z dokazili starši posredujejo ravnatelju, ki v 30 dneh o predlogu tudi odloči.

 

NOVO! Brošura izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/2018

Brošura

 

Izbirni predmeti, ki jih izvajamo v šolskem letu 2017/2018, so: 

Zap. št. Izbirni predmet Učitelj
1 Šport za sprostitev

ROBERT Dragan

2. Izbrani šport: košarka

ROBERT Dragan

3. Ansambelska igra

EMA Igličar

4. Likovno snovanje III

ALEŠA Sušnik Škedelj

5. Obdelava gradiv: les

GORDANA Kmetič

6. Šport za zdravje

BOŠTJAN Srovin

7. Računalništvo-multimedija

GORDANA Kmetič

8. Nemščina I

NATAŠA Trajkovski

9. Nemščina II

NATAŠA Trajkovski

10. Nemščina III

NATAŠA Trajkovski

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...