Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 1

Izbirni predmeti

Osnovna šola izvaja poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda tudi pouk iz izbirnih predmetov. Število skupin izbirnih predmetov je omejeno glede na število učencev in oddelkov zadnjega triletja. 

Šola ponudi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenci 6., 7. in 8. razreda si predmete za naslednje šolsko leto izberejo v  aprilu.

Učenci, ki v 7., 8. ali 9. razredu obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Predlog z dokazili starši posredujejo ravnatelju, ki v 30 dneh o predlogu tudi odloči.

 

NOVO! Brošura izbirnih predmetov za šolsko leto 2017/2018

Brošura

 

Izbirni predmeti, ki jih izvajamo v šolskem letu 2018/2019, so: 

Zap.

Izbirni predmet Učitelj Št. skupin Št. ur/teden
1 Glasbeni projekt Ema Igličar 1 1
2 Izbrani šport košarka Robert Dragan 1 1
3 Likovno snovanje I Aleša Sušnik Škedelj 1 1
4 Likovno snovanje III Aleša Sušnik Škedelj 1 1
5 Obdelava gradiv – umetne snovi Natalija Lokar 1 1
6 Računalniška omrežja Tomaž Bahč 1 1
7 Nemščina 1 Nataša Trajkovski 1 2
8 Nemščina 2 Nataša Trajkovski 1 2
9 Nemščina 3 Nataša Trajkovski 1 2
10 Šport za sprostitev Robert Dragan 1 1
11 Šport za zdravje Robert Dragan 1 1
12 Sodobna priprava hrane Urša Zupančič 1 1
13 Urejanje besedil Tomaž Bahč 1 1
14 Zvezde in vesolje Tomaž Bahč 1 1

 

Neobvezni izbirni predmeti, ki jih izvajamo v šolskem letu 2018/2019, so: 

Zap. Neobvezni izbirni predmet: Učitelj

Št. skupin

Št. ur/teden
1 Angleščina  ( 1. razred) Polona Rozman 2 2
2 Tehnika  (4., 5. in 6. razred) Natalija Lokar 2 1
3 Računalništvo (4., 5. in 6. razred) Tomaž Bahč 1 1
4 Nemščina  (4., 5. in 6. razred) Jožica Cerovšek 1 2
5 Šport  (4., 5. in 6. razred) Boštjan Srovin 1 1
6 Francoščina  (7., 8. in 9. razred) Jožica Cerovšek 1 2

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...