Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner3
Pavček 1

Interesne dejavnosti

Za letošnje šolsko leto smo pripravili ponudbo interesnih dejavnosti, katerih mentorji so tako strokovni delavci šole kot zunanji sodelavci. Nekatere dejavnosti bodo potekale v manjšem obsegu, kar pomeni, da bodo potekale strnjeno v določenem časovnem obdobju ali pa bodo srečanja skozi vse leto, a ne vsak teden. O načinu in kraju izvajanja bo mentor učence obvestil pri prvi uri.

 

V šolskem letu 2017/2018 izvajamo naslednje interesne dejavnosti:

ZAP.

ŠT.

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC TERMIN
1. Atletika 1. - 3. Robert Dragan petek, 0.ura
2. Angleška tekmovanja 8. - 9. Polona Rozman, Klemen Kramar četrtek 6. ura
3. Knjižničarski krožek 6. - 9. Nataša Trajkovski četrtek, 0.ura
4. Planinski krožek 1. - 9. Petra Kos, Danijel Brezovar po dogovoru
5. Košarka 7. - 9. Boštjan Srovin petek 6. in 7. ura (14 dni)
6. Likovni krožek 1. - 9. Aleša Sušnik Škedelj ponedeljek, 6. in 7. ura + vsak 2. torek 6. in 7. uro
7. Literani natečaji 5. - 9. Mojca Žefran po dogovoru glede na razpise
8. Modelarski krožek 5. - 9. Danijel Brezovar četrtek, 6. in 7.ura
9. Nogomet 1. - 4. Boštjan Srovin četrtek, 6. ura
10. Nogomet 5. - 9. Boštjan Srovin petek, 6. in 7. ura (na 14 dni)
11. Vrtnarski krožek 4. - 5. Polona Rozman četrtek, 7. ura
12. Pevski zbor 1 1. Ema Igličar ponedeljek, 6. ura
13. Pevski zbor 2 2. - 3. Ema Igličar petek 5. ura
14. Pevski zbor 3 2.- 5. Ema Igličar torek 7. ura, petek 6. ura
15. Mladinski pevski zbor 6. - 9. Ema Igličar torek 6. ura, četrtek 6. ura
16. Eko krožek 1. - 3. Tina Berkopec sreda, 6. ura
17. Prva pomoč 6. - 9. Zdenka Mežan tečajna oblika (oktober - marec)
18. Reciklranje 5. - 9. Mojca Starešinič ponedeljek, 6. in 7. ura
19. Turistično-raziskovalni krožek 7. - 9. Tatjana Kupljenik, Aleša Sušnik Škedelj, Igor Zadravec torek, 6. in 7. ura ter po dogovoru
20. Računalniški krožek 3. - 5 Tomaž Bahč torek, 6. ura
21. Vesela šola 4. - 9. Igor Zadravec četrtek 6. in 7. ura oz. po dogovoru
22. Šahovski krožek 1.- 9. Tone Perko torek, predura
23. Plesne igre 1. - 3. Staša Hočevar Zajc sreda, 6. šolska ura
24. Glasbene olimpijada 7.- 9. Ema Igličar tečajno po dogovoru
25. Naravoslovni krožek 2. - 3. Sanja Pavlinić Vidic ponedeljek, 6. ura
26. Naravoslovni krožek 4. - 5. Sanja Pavlinić Vidic petek, 0. ura
27. Biološko kemijski krožek 8. - 9. Slavka Pečjak četrtek, 0. ura oz. po dogovoru
28. Geografski krožek 8. - 9. Igor Zadravec sreda 0. ura oz. po dogovoru
29. Urice za gledališče 1. - 3. Karmen Cimermančič četrtek, 6. in 7. uro
30. Rolanje za začetnike 1. - 9. Anja Kovaljev tečajna oblika - po dogovoru
31. Šolsko glasilo 6. - 9. Simona Laknar Strahinić, Gordana Kmetič ponedeljek, 7. ura
32. Pogostitev po naše 5. - 9. Petra Kos sreda, 6. in7. uro
33. Novinarski krožek 6.- 9. Simona Laknar Strahinić torek, 6. ura (na 14 dni)
34. Fizikalni krožek 8. in 9. Tomaž Bahč petek, 0. ura
35. Čebelarski krožek 3.- 9. Rafko Cerovšek po dogovoru

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...