Sreča se zmeraj z nesrečo brati.
Tako stare knjige uče.
A človek ne neha vérovati
in za srečo kakor za zvezdo gré.

 

Tako živi sreča svojo posebno zgodbo
med stvarmi in med ljudmi,
ki jo poslušajo kot znano godbo,
ki ni resnična, a milo zveni.

 

A sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.

 

Potem v tebi dve sreči gorita.
Dve sonci v srcu. Dvoje svetil.
Od njiju je luč okrog tebe razlita,
ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj.

 

 

 

 

Banner3
Pavček 1

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v februarju. Šola vpisuje v 1. razred otroke, ki so oziroma bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos bomo torej vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Starši boste o vpisu obveščeni po pošti.

Starši ste dolžni otroka v šolo vpisati v šolskem okolišu, kjer otrok biva.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite, da boste oddali vlogo na drugo šolo
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje šolanje odloži za eno leto. Starši na šolo naslovijo vlogo za odložitev šolanja, v kateri navedejo razlog odložitve. Vlogi priložijo tudi ustrezna potrdila (npr. mnenje psihologa, zdravnika), v kolikor z njimi razpolagajo. 

Na podlagi strokovnega mnenja imenovane komsije za ugotavljanje pripravljenosti otrok ob vstopu v šolo, ki jo sestavljajo zdravnik, učitelj in svetovalna delavka, o odložitvi šolanja odloča ravnatelj.Starši najmanj tri mesece pred začetkom šolanja prejmejo potrdilo o vpisu otroka v šolo oz. odločbo o odložitvi šolanja.

 

V skladu z Zakonom o OŠ morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v  koledarskem letu 2019, v katerem bodo začeli obiskovati OŠ, dopolnili 6 let (rojeni od 1. 1. do 31. 12. 2013).

Vpis bo v naši osnovni šoli potekal

v pisarni šolske svetovalne službe:

v torek, 26. februarja 2019, od 7.00 do 10.00 in od 13.00 do 18.00 ter

v sredo, 27. februarja 2019, od 7.00 do 10.00 in od 13.00 do 18.00. 

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...