Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner3
Pavček 3

O SVETOVALNI SLUŽBI

Natisni

V skladu z normativi in standardi ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v zavodu deluje tudi svetovalna služba, ki z interdisciplinarnim pristopom sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsaekga otroka. Pri svojem delu sodeluje z otroki, starši, učitelji, vzgojiteljicami in zunanjimi institucijami. Sodeluje tudi z vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda. Dejavnost svetovalne službe so tako dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna delavka v šoli: Mateja Ancelj ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. )
Svetovalna delavka v šoli in vrtcu: Simona Laknar Strahinić ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. )

 

POMOČ UČENCEM

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami omogoča pomoč učencem, ki imajo težave pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Starši, ki jih zanima, ali bi bil njihov otrok do take pomoči upravičen, se lahko oglasijo v svetovalni službi na razgovoru. Za otrokov razvoj je smiselno, da se starši že kmalu po zaznavanju začetnih težav odločijo, da bodo otroku sami poskušali pomagati pri učenju ali pa bodo poiskali ustrezno pomoč pri šolski svetovalni službi in drugih strokovnjakih.

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Zakon o osnovni šoli opredeljuje, da so nadarjeni tisti učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Termin "odkrivanje nadarjenih učencev" definira celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. Odkrivanje šola praviloma izpelje v prvem in drugem triletju, po potrebi pa ga ponovi še v tretjem triletju. S tem šola zagotovi, da imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so odkriti. Šola tem učencem prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Učenci izkazujejo različne nadarjenosti: intelektualno, besedno, ustvarjalno, voditeljsko, tehnično, gibalno, glasbeno, likovno, literarno, dramsko ... zato bomo z delavnicami še dodatno razvijali njihove sposobnosti in znanja. Vsak učenec bo na podlagi lastnega interesa lahko izbral tisto, ki bo zadostila njegovim potrebam in zanimanjem. Učencem bomo v šolskem letu 2016/2017 ponudili naslednje delavnice:

DELAVNICA

IZVAJALEC

RAZRED

TERMIN

Likovna delavnica

Aleša Sušnik Škedelj

4.-9.

celo šolsko leto

10. otroška likovna ustvarjalnica

Aleša Sušnik Škedelj

5.-9.

september 2016

Kreativno pisanje

Ninetta Gnidovec Rozman

8., 9.

november 2016

Fotografska delavnica: film in temnica

Klemen Kramar

8., 9.

november 2016

Matematična delavnica

Gordana Kmetič

8., 9.

januar 2017

Matematična delavnica

Katja Mohar

6., 7.

januar 2017

Angleška delavnica

Polona Rozman

7.

februar 2017

Kuharska delavnica

Barbara Goršič

4., 5.

marec 2017

Glasbena delavnica

Ema Igličar

7.-9.

april 2017

 

 

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...