Sreča se zmeraj z nesrečo brati.
Tako stare knjige uče.
A človek ne neha vérovati
in za srečo kakor za zvezdo gré.

 

Tako živi sreča svojo posebno zgodbo
med stvarmi in med ljudmi,
ki jo poslušajo kot znano godbo,
ki ni resnična, a milo zveni.

 

A sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.

 

Potem v tebi dve sreči gorita.
Dve sonci v srcu. Dvoje svetil.
Od njiju je luč okrog tebe razlita,
ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj.

 

 

 

 

Banner2
Pavček 3

Odgovornost

Skrb za čisto okolje

− Otroke spodbujajte k ločevanju različnih materialov (papir, steklo, plastika, baterije …).

− Z otroki se udeležite občinske čistilne akcije.

 

Iz evalvacije 2013/2014

 urejen prostor

 

 opozarjanje

 

Pri starših so odgovor pospravim sam/-a podali starši II. in III. triletja.

 

 

Varčevanje z energijo in naravnimi viri

−     Ugašajte luči in elektronske naprave, ko jih ne uporabljate.

−     Varčujte pri porabi pitne vode.

 

Odgovorno ravnanje v prometu

−     Poskrbite za varno spremstvo otrok v šolo in iz nje.

−   Skrbite za svojo varnost v prometu in varnost ostalih udeležencev (uporaba varnostnih pasov, otroških sedežev, treznost).

−     Z otroki se pogovarjajte o obnašanju v avtobusu.

−     Pri vožnji s kolesom uporabljajte čelado in tehnično brezhibno kolo.

 

Prevzeti odgovornost za svoja dejanja

−     Odgovorno opravljajte zadolžitve.

−     Veselite se lastnih uspehov in uspehov vaših otrok.

−     Kdaj pa kdaj se nagradite.

−     Ob neupoštevanju pravil se z otroki pogovorite in jih navajajte prevzemati posledice.

−     Prevzemite soodgovornost pri odpravljanju težav.

−    Z znanjem in vedenjem otrok v šoli bodite redno seznanjeni in razrednika opozorite na morebitne otrokove težave.

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...