Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 2

Odgovornost

Skrb za čisto okolje

− Otroke spodbujajte k ločevanju različnih materialov (papir, steklo, plastika, baterije …).

− Z otroki se udeležite občinske čistilne akcije.

 

Iz evalvacije 2013/2014

 urejen prostor

 

 opozarjanje

 

Pri starših so odgovor pospravim sam/-a podali starši II. in III. triletja.

 

 

Varčevanje z energijo in naravnimi viri

−     Ugašajte luči in elektronske naprave, ko jih ne uporabljate.

−     Varčujte pri porabi pitne vode.

 

Odgovorno ravnanje v prometu

−     Poskrbite za varno spremstvo otrok v šolo in iz nje.

−   Skrbite za svojo varnost v prometu in varnost ostalih udeležencev (uporaba varnostnih pasov, otroških sedežev, treznost).

−     Z otroki se pogovarjajte o obnašanju v avtobusu.

−     Pri vožnji s kolesom uporabljajte čelado in tehnično brezhibno kolo.

 

Prevzeti odgovornost za svoja dejanja

−     Odgovorno opravljajte zadolžitve.

−     Veselite se lastnih uspehov in uspehov vaših otrok.

−     Kdaj pa kdaj se nagradite.

−     Ob neupoštevanju pravil se z otroki pogovorite in jih navajajte prevzemati posledice.

−     Prevzemite soodgovornost pri odpravljanju težav.

−    Z znanjem in vedenjem otrok v šoli bodite redno seznanjeni in razrednika opozorite na morebitne otrokove težave.

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...