Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner3
Pavček 1

Vzgojni načrt

Vzgojno delovanje vsaka osnovna šola opredeli v vzgojnem načrtu. To je dokument, v katerem so opredeljene vrednote, za katere si šola prizadeva, načini vzgojnega delovanja in sodelovanja s starši pri njegovem uresničevanju.

Pri nastajanju in uresničevanju vzgojnega načrta sodelujejo učenci, starši in delavci šole. Pri tem se upošteva veljavno zakonodajo, značilnosti okolja, v katerem se šola nahaja ter mnenja vseh udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja.

V OŠ Toneta Pavčka je imenovana strokovna skupina, ki spremlja uresničevanje vzgojnega načrta. Sestavljajo jo Renata Fink Husić, Sanja Pavlinić Vidic, Gordana Kmetič, Barbara Goršič in Mateja Ancelj. Vsako leto se s pomočjo vprašalnikov opravi evalvacija in na njeni podlagi se pripravijo spremembe vzgojnega načrta.

Naše vrednote so:

1. učenje,

2. skrb za zdravje,

3. odgovornost,

4. spoštovanje.

 

Zavedajmo se, da je najboljši način vzgajanja naš osebni zgled.

 

 

 

Učenje

Spoštovanje

Odgovornost

Skrb za zdravje

 

 

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...