Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner3
Pavček 3

Vzgojni načrt

Vzgojno delovanje vsaka osnovna šola opredeli v vzgojnem načrtu. To je dokument, v katerem so opredeljene vrednote, za katere si šola prizadeva, načini vzgojnega delovanja in sodelovanja s starši pri njegovem uresničevanju.

Pri nastajanju in uresničevanju vzgojnega načrta sodelujejo učenci, starši in delavci šole. Pri tem se upošteva veljavno zakonodajo, značilnosti okolja, v katerem se šola nahaja ter mnenja vseh udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja.

V OŠ Toneta Pavčka je imenovana strokovna skupina, ki spremlja uresničevanje vzgojnega načrta. Sestavljajo jo Renata Fink Husić, Sanja Pavlinić Vidic, Gordana Kmetič, Barbara Goršič in Mateja Ancelj. Vsako leto se s pomočjo vprašalnikov opravi evalvacija in na njeni podlagi se pripravijo spremembe vzgojnega načrta.

Naše vrednote so:

1. učenje,

2. skrb za zdravje,

3. odgovornost,

4. spoštovanje.

 

Zavedajmo se, da je najboljši način vzgajanja naš osebni zgled.

 

 

 

Učenje

Spoštovanje

Odgovornost

Skrb za zdravje

 

 

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...