Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 1

Subvencioniranja

 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 2018/2019

 

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če vam je odločba potekla 31. 8. tekočega leta oz. do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, svetujemo, da vlogo za otroški dodatek ali posebno vlogo za subvencijo malice oziroma kosila vložite na pristojni center za socialno delo. Če imate še veljavno odločbo, vam tega ni potrebno storiti ob začetku šolskega leta, temveč takrat, ko vam le-ta poteče.

V šoli bomo podatke pridobili od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in jih upoštevali pri obračunu položnic.

Višina subvencije malice in kosila določena s trenutno zakonodajo. Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 eurov.

 Pravica do subvencionirane malice ni prenosljiva. Višina subvencionirane malice je višina cene, po kateri šola zagotavlja malico učencem.

O pravici subvencije kosila odloča pristojni center za socialno delo po postopku kot za subvencijo malice. Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 eurov.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 2018/2019

Šola organizira za učence 3., 5. in 7. razreda šolo v naravi. Socialno šibkejšim družinam v povezavi s KORK Mirna Peč šola omogoča subvencioniranje stroškov šole v naravi. Starši, ki ocenjujete, da boste težko zmogli plačilo, na šolo naslovite vlogo. Vlogi priložite vso dokumentacijo, ki izkazuje trenutni socialno-ekonomski položaj družine. Vlogo obravnava šolska komisija za socialna vprašanja. Starši o odločitvi prejmete odločbo.

Starši učencev 7. razreda, ki bi želeli oddati vlogo, to storite do 30. 9. 2018.

 Starši učencev 3. in 5. razreda, ki bi želeli oddati vlogo, to storite do srede, 13. 2. 2019.

 

Vloga za odobritev subvencioniranje šole v naravi

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...