Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner1
Pavček 2

Subvencioniranja

 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 2017/2018

 

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če vam je odločba potekla 31. 8. tekočega leta oz. do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, svetujemo, da vlogo za otroški dodatek ali posebno vlogo za subvencijo malice oziroma kosila vložite na pristojni center za socialno delo. Če imate še veljavno odločbo, vam tega ni potrebno storiti ob začetku šolskega leta, temveč takrat, ko vam le-ta poteče.

 V šoli bomo podatke pridobili od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in jih upoštevali pri obračunu položnic.

 Višina subvencije malice in kosila določena s trenutno zakonodajo. Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 36 % neto povprečne plače v RS.

 Pravica do subvencionirane malice ni prenosljiva. Višina subvencionirane malice je višina cene, po kateri šola zagotavlja malico učencem.

 O pravici subvencije kosila odloča pristojni center za socialno delo po postopku kot za subvencijo malice.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 2017/2018

Šola organizira za učence 3., 5. in 7. razreda šolo v naravi. Socialno šibkejšim družinam v povezavi s KORK Mirna Peč šola omogoča subvencioniranje stroškov šole v naravi. Starši, ki ocenjujete, da boste težko zmogli plačilo, na šolo naslovite vlogo. Vlogi priložite vso dokumentacijo, ki izkazuje trenutni socialno-ekonomski položaj družine. Vlogo obravnava šolska komisija za socialna vprašanja. Starši o odločitvi prejmete odločbo.

Starši učencev 3. in 7. razreda, ki bi želeli oddati vlogo, to storite do 15. 9. 2017.

 

Vloga za odobritev subvencioniranje šole v naravi

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...