Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 1

Turistični krožek 2018/2019

tsmk3

 

TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA

Turistični spominki so že od nekdaj spremljevalci turizma, njihov nabor pa pomembno dopolnilo turistične ponudbe. Predstavljajo deželo ter vzbujajo spomine in občutke. Njihova zamisel se je porodila iz motivov bogate slovenske naravne, kulturne, tehniške, kulinarične in druge dediščine.

Letos bomo v sklopu teme 33. razpisa projekta Turizmu pomaga lastna glava poskušali iznajti TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA, v katerem bomo predstavili lokalno turistično ponudbo, ki ima za končni turistični produkt oblikovanje in izdelavo spominka, ki ga bomo želeli podariti/prodati domačemu ali tujemu gostu. Ob oblikovanju in izdelavi spominka bomo razmišljali tudi o ekološki izdelavi embalaže, uporabi lokalnih surovin, privlačnem dizajnu, povezavi z lokalnim okoljem, zgodbi spominka, možnosti transporta itd.

novica turisticni spominek mojega kraja

 

JABOLKO S PEČI

Naš turistični spominek Jabolko s Peči je turistični spominek, ki bo turistu preko vseh čutil pričaral lepote našega kraja Mirne Peči. Zasnovali smo ga tako, da ga bomo ob recitiranih in zapetih verzih polnili pred očmi turista. Verze si bomo sposodili pri naših znamenitih rojakih Tonetu Pavčku in Lojzetu Slaku. S pesmijo bomo pri turistu vzbudili najprej slušno in nato vizualno zanimanje. Upamo, da bo turist ob tem doživel tudi ponovno vizualizacijo tistega, kar je v našem kraju ravnokar videl. V notranjosti Jabolka s Peči pa se bodo skrivale dobrote – seno, glina, skuta, med, jabolčni krhlji. Vsak predmet po svoje simbolizira naše kraje in ljudi. Turist bo naš kraj tako izkusil tudi z vonjem in z okusom. Ko bo v roki podržal glineno posodico, ga bo njena hrapava površina spomnila na kožo utrjenih rok naših ljudi, ki se v svojem vsakdanjem življenju večinoma ukvarjajo z živinorejo, poljedelstvom in sadjarstvom.

Naš spominek smo oblikovali potem, ko smo prebrali kar nekaj literature o turističnih spominkih. Dela smo se lotili bolj sistematično in z glavnim ciljem, da turistični spominek postane del redne ponudbe turističnih spominkov v našem kraju.

Ostali cilji letošnjega projekta, ki smo jim z delom poskušali slediti pa so:

  • Turisti bodo iz našega kraja odšli s spominkom, ki jih bo trajno spominsko vezal na naš kraj.
  • S spominkom želimo v malem čim bolj podrobno predstaviti naš kraj.
  • Turistom želimo predstaviti kraj ne le vizualno in v besedi, ampak preko vseh petih čutil.
  • V turistih želimo vzbuditi radovednost, da si naše kraje večkrat in še podrobneje ogledajo.
  • Z izdelkom želimo spodbuditi skrb za ohranitev naravnega okolja – ne delamo odpadkov.
  • V izdelek želimo vložiti ročno delo.
  • Z našo zamislijo želimo spodbuditi sodelovanje med lokalnimi pridelovalci in rokodelci ter Občino.
  • Spodbujati želimo starejše generacije, da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije.
  • S spominkom želimo prispevati k turistični ponudbi našega kraja.

Zasnovani turistični spominek Jabolko s Peči želimo predstaviti lokalni skupnosti in pripraviti tudi širšo javno predstavitev pred turisti v našem muzeju. V turistični nalogi Jabolko s peči je produkt vsebinsko natančno predstavljen, kot tudi njegova finančna struktura in naš marketinški pristop.

 

V letošnji ekiši turističnega krožka sodelujejo osmošolci z mentoricama Tatjano Kupljenik in Alešo Sušnik Škedelj.

 

Turistična naloga 2018/19 JABOLKO S PEČI

 

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...