Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 1

Shema šolskega sadja in zelenjave

Naša osnovna šola tudi v letošnjem šolskem letu sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave, ki ga finančno podpira Evropska skupnost.

http://www.arsktrp.gov.si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

 

punce skupinafantje

 

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na 'šolsko sadje in zelenjavo' ter 'šolsko mleko', na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Šola se vsako leto prijavi v šolsko shemo, v prijavi se odloči, ali bo otrokom razdeljevala le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Vsaka šola si sama izbere dobavitelja v skladu z Zakonom o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

EU zakonodaja omogoča, da se strategija v šestletnem obdobju lahko spremeni oziroma dopolni. Redno letno spremljanje šolske sheme bo pokazalo, ali bo to potrebno. Petletno vrednotenje šolske sheme pa bo pokazalo, kako uspešno smo sledili cilju šolske sheme - izboljšanju prehranskih navad otrok in mladostnikov, zlasti glede vključevanja večjega deleža zelenjave in sadja ter mleka in mlečnih izdelkov v njihovo prehrano.  

V vednost učencem in obiskovalcem šole bo v šolski jedilnici do avgusta visel plakat, na katerem bo predstavljeno, da šola tudi v tem šolskem letu sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave.

Letos so plakat izdelali učenci 6.b razreda.

plakat

 

Urša Zupančič

SSS

 

 

 

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...