Sreča se zmeraj z nesrečo brati.
Tako stare knjige uče.
A človek ne neha vérovati
in za srečo kakor za zvezdo gré.

 

Tako živi sreča svojo posebno zgodbo
med stvarmi in med ljudmi,
ki jo poslušajo kot znano godbo,
ki ni resnična, a milo zveni.

 

A sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.

 

Potem v tebi dve sreči gorita.
Dve sonci v srcu. Dvoje svetil.
Od njiju je luč okrog tebe razlita,
ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj.

 

 

 

 

Banner3
Pavček 2

Ekoaktivni

Erasmums plus

Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira evropsko sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, v okviru katerega se je OŠ Toneta Pavčka povezala s štirimi evropskimi šolami:

Skupaj smo zasnovali projekt z naslovom Eco-Active (Ekoaktivni). Ta bo potekal 36 mesecev ter vključeval različne ekološke dejavnosti in prireditve. Projekt bo prek spleta (etwinning, skype, facebook) in krajših obiskov učence in učenke sodelujočih šol vzgajal v odgovorne in ozaveščene uporabnike naravnih virov. Z izmenjavo izkušenj in aktivnim delovanjem v lokalnih okoljih petih sodelujočih držav bo v ospredju tudi izboljšanje učinkovitosti ravnanja z odpadki, vodo in energijo. Projekt pa hkrati ponuja tudi priložnost šolam, da strukturirano pristopijo k oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa na področju varstva okolja.

Poleg povečanja okoljske ozaveščenosti med udeleženci, bo projekt prinesel tudi druge prednosti, kot so: prepoznavanje kulture in običajev soledujočih evropskih državah, premagovanje jezikovnih ovir ter spodbujanje k aktivni rabi informacijske tehnologije. Tudi zato vas vabimo, da postanete ekoaktivni na skupni facebook strani projekta.

Ekoaktivni

Projekt finančno podpira Evropska unija. Šolska koordinatorica je Sanja Pavlinić Vidic.

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...