Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner3
Pavček 2

Ekoaktivni

Erasmums plus

Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira evropsko sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, v okviru katerega se je OŠ Toneta Pavčka povezala s štirimi evropskimi šolami:

Skupaj smo zasnovali projekt z naslovom Eco-Active (Ekoaktivni). Ta bo potekal 36 mesecev ter vključeval različne ekološke dejavnosti in prireditve. Projekt bo prek spleta (etwinning, skype, facebook) in krajših obiskov učence in učenke sodelujočih šol vzgajal v odgovorne in ozaveščene uporabnike naravnih virov. Z izmenjavo izkušenj in aktivnim delovanjem v lokalnih okoljih petih sodelujočih držav bo v ospredju tudi izboljšanje učinkovitosti ravnanja z odpadki, vodo in energijo. Projekt pa hkrati ponuja tudi priložnost šolam, da strukturirano pristopijo k oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa na področju varstva okolja.

Poleg povečanja okoljske ozaveščenosti med udeleženci, bo projekt prinesel tudi druge prednosti, kot so: prepoznavanje kulture in običajev soledujočih evropskih državah, premagovanje jezikovnih ovir ter spodbujanje k aktivni rabi informacijske tehnologije. Tudi zato vas vabimo, da postanete ekoaktivni na skupni facebook strani projekta.

Ekoaktivni

Projekt finančno podpira Evropska unija. Šolska koordinatorica je Sanja Pavlinić Vidic.

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...