Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 2

Ekoaktivni

Erasmums plus

Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira evropsko sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, v okviru katerega se je OŠ Toneta Pavčka povezala s štirimi evropskimi šolami:

Skupaj smo zasnovali projekt z naslovom Eco-Active (Ekoaktivni). Ta bo potekal 36 mesecev ter vključeval različne ekološke dejavnosti in prireditve. Projekt bo prek spleta (etwinning, skype, facebook) in krajših obiskov učence in učenke sodelujočih šol vzgajal v odgovorne in ozaveščene uporabnike naravnih virov. Z izmenjavo izkušenj in aktivnim delovanjem v lokalnih okoljih petih sodelujočih držav bo v ospredju tudi izboljšanje učinkovitosti ravnanja z odpadki, vodo in energijo. Projekt pa hkrati ponuja tudi priložnost šolam, da strukturirano pristopijo k oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa na področju varstva okolja.

Poleg povečanja okoljske ozaveščenosti med udeleženci, bo projekt prinesel tudi druge prednosti, kot so: prepoznavanje kulture in običajev soledujočih evropskih državah, premagovanje jezikovnih ovir ter spodbujanje k aktivni rabi informacijske tehnologije. Tudi zato vas vabimo, da postanete ekoaktivni na skupni facebook strani projekta.

Ekoaktivni

Projekt finančno podpira Evropska unija. Šolska koordinatorica je Sanja Pavlinić Vidic.

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...