Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 1

Prehrana

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Otroci začnejo že zelo zgodaj spoznavati okuse in razvijati prehranske navade, zato je pomembno, da je njihova prehrana zdrava.

Otrokom nudimo zdravo in pestro hrano. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo tudi želje otrok, vendar v skladu s Smernicami prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

Tedenski jedilnik

 

OZNAČEVANJE ALERGENOV

Na osnovi Uredbe (EU) (Ur. l. RS, št. 1169/2011) in Uredbe (EU) (Ur. l. RS, št 6/14) je potrebno od 13. 12. 2014 dalje obvezno označevati sestavine ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t. i. alergeni, navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2011). Ti so navedeni na jedilniku za vsak dan in vsak obrok posebej. Sledove alergenov, ki so posledica navzkrižne kontaminacije, ni potrebno navajati, zato ti niso navedeni na jedilniku.

Označevanje alergenov v živilih

 

URNIK ŠOLSKE PREHRANE

8.30-8.55 dopoldanska malica (1. razred)
9.05-9.25 dopoldanska malica (2.-4. razreda)
9.55-10.15 dopoldanska malica (5.-9. razreda)
10.05-10.15 dopoldanska sadna malica (1. razred)
12.00-12.30 kosilo (1. in 2. razred)
12.40-13.45 kosilo (3.-9. razreda)

 

ODJAVA ALI PRIJAVA OBROKA

Od obroka lahko učenko/učenca odjavite ali jo/ga nanj prijavite vsak dan od 7.00 do 8.30:

 • preko telefona: 07/ 620 94 11 ali
 • elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

DOKUMENTI ŠOLSKE PREHRANE

 1. Pravila šolske prehrane
 2. Prijava učenca na šolsko prehrano 2017/2018
 3. Zakon o šolski prehrani
 4. Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  -     do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

  -       od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

 5. Soglasje - brezmesna prehrana
 6. Dietna prehrana
 7. Cenik
 8. Od 2. 1. 2016 se računi za prehrano in ostale storitve v OŠ Toneta Pavčka lahko poravnavajo izključno preko trajnega naloga (trajnik) ali UPN naloga (položnica).
 9. Obrazec Soglasje za direktno bremenitev SEPA
 10. Na osnovi prejetih ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila sukcesivnih dobav konvencionalnih in ekoloških živil po odprtem postopku za sklenitev okvirnih sporazumov, ki je bil objavljen dne 31.03.2016 na Portalu Uradnega lista RS, so bili na osnovi meril iz razpisne dokumentacije izbrani naslednji ponudniki.

 

SKUPINA ZA PREHRANO

V Osnovni šoli Toneta Pavčka deluje skupina za prehrano, ki je bila ustanovljena v šolskem letu 2011/12. V šolskem letu 2015/2016 je ravnatelj dne 2. 10. 2015 imenoval skupino za prehrano v naslednji sestavi:

 • Koordinator tima/odgovorna oseba: Petra Kos, vodja šolske prehrane
 • Člani:
  • Danijel Brezovar, ravnatelj
  • Justina Drenik, vodja kuhinje
  • Slavka Pečjak, predstavnica zaposlenih
  • Alenka Lužar, predstavnica Vrtca Cepetavček
  • Ula Parkelj, predstavnica učencev
  • Nataša Matkovski, predstavnica staršev

Sestanki skupine potekajo 4-krat letno. Na srečanjih člani skupine podajajo svoje pripombe, predloge in pohvale.
Prosim, da morebitne pripombe, predloge in pohvale sporočate vodji šolske prehrane na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Pričakujemo vaš odziv.

Zapisniki sestankov skupine za prehrano:

 

 

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...