Sreča se zmeraj z nesrečo brati.
Tako stare knjige uče.
A človek ne neha vérovati
in za srečo kakor za zvezdo gré.

 

Tako živi sreča svojo posebno zgodbo
med stvarmi in med ljudmi,
ki jo poslušajo kot znano godbo,
ki ni resnična, a milo zveni.

 

A sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.

 

Potem v tebi dve sreči gorita.
Dve sonci v srcu. Dvoje svetil.
Od njiju je luč okrog tebe razlita,
ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj.

 

 

 

 

Banner1
Pavček 3

Izbirni predmeti 2019/2020

PONUJENI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Učenci v 4., 5. in 6. razredu lahko, glede na svoje interese, poleg rednih predmetov izberejo tudi neobvezne izbirne predmete.

Za šolsko leto 2019/2020 lahko izbirajo med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:

Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje sploh ne odloči. Vsakemu neobveznemu izbirnemu predmetu predmetnik namenja po eno uro na teden, le tuji jezik poteka dve uri tedensko.

Učenci v 7., 8. in 9. razredu lahko, glede na svoje interese, poleg rednih predmetov izberejo tudi neobvezni izbirni predmet:

  • Francoščina

Tuji jezik francoščina poteka dve uri tedensko.

Izbrane neobvezne izbirne predmete mora učenec obiskovati celo šolsko leto in je pri teh predmetih tudi ocenjen. Ocena neobveznega izbirnega predmeta je enakovredna obveznim predmetom. Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato bodo potekali pred ali po pouku. Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov bo šola oblikovala za tiste predmete, za katere se bo prijavilo zadostno število učencev.

 

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa: družboslovno-humanistični sklop in naravoslovno-tehnični sklop.

Za šolsko leto 2019/ 2020 ponuja šola naslednje obvezne izbirne predmete.

Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Vsakemu izbirnemu predmetu predmetnik namenja po eno uro na teden, le tuji jezik poteka dve uri tedensko. Isti predmet učenec lahko izbere samo enkrat, izjema so le triletni predmeti. Posamezni predmeti so vezani na razred.

Izbrane izbirne predmete mora učenec obiskovati celo šolsko leto in je pri teh predmetih tudi ocenjen. Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

Tudi letos bo prijava za izbirne predmete potekala preko eAsistenta. Po pregledu in pogovoru starši skupaj z otrokom oblikujte seznam predmetov (oštevilčite), ki jih želi obiskovati vaš otrok v naslednjem šolskem letu.

Na 1. in 2. mestu naj bosta predmeta, ki predstavljata največji interes, naprej pa predmeti, za katerega je interes manjši. Če se kateri predmet zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, bo učencu/učenki dodeljen prvi naslednji zaporedni predmet s seznama, ki se bo izvajal.

Prijave so odprte do srede, 10. 4. 2019.

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...