Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner3
Pavček 1

Izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019

Poleg obveznih predmetov izvaja osnovna šola za učence od 4. do 6. razreda neobvezne izbirne predmete in za učence 7., 8., in 9. razreda pa obvezne in neobvezne izbirne predmete. Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikacijah, ki jih najdete na šolski spletni strani.

 

Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: obvezni izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti.

 

  • Učenec 1. razreda in od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno. Prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.
  • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov, in sicer na predlog staršev. Starši podpišejo izjavo. O oprostitvi odloči ravnatelj.

 

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

 

NAVODILA ZA PRIJAVO

 

Prijave so odprte do 12. 3. 2018.

 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo. Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka (preduro ali 6. in 7. uro, lahko pa tudi strnjeno v enem obdobju). V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do zapolnitve posamezne učne skupine.  

 

Vodstvo šole

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...